Digitala färdskrivarkort

Kostnaden för det digitala färdskrivarkortet står företaget för, förutsatt att man arbetar i 36 månader (3 år). I det fall den anställde slutar inom 36 månader (3 år), dras resterande månaders kostnad för kortet på slutlönen.

Ni måstei ALLTID sätta in era förarkort i färdskrivaren vid körning av fordon. Detta gäller även vid flytt och rangering på terminalområden. Om detta inte efterföljs leder detta tilll böter för företaget men även till er anställda. Så alltså i med kortet!! Inga förmildrande ursäkter godtages.

För mer instruktioner Digitala färdskrivare klicka  HÄR

Färdskrivarkortet ska läsas av varje dag.