Hägerstens Åkeri AB bildades år 1992 då linjetrafiken mellan Stockholm-Göteborg köptes från dåvarande Tobiassons transport. De nya ägarna valda att återta det gamla namnet på linjetrafiken, Hägerstens Åkeri AB.

 

Sent 90-tal förvärvades linjen Stockholm-Vänersborg av Vänersborgs åkeri AB. Detta bedömdes som en bra utveckling av trafiken eftersom linjerna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Vänersborg är parallellgående. 

 

Under början av 2000-talet så övertogs linjen Stockholm-Ulricehamn. Linjen såldes 2011 till Borås Bilfrakt.

 

Inledningsgvis så ägdes bolaget av fyra ägare men genom åren har ägarantalet minskat till nuvarande två. Den ena ägaren är TGM, Transport AB Göteborg Marstrand, och den andra är VTK, Västerås Transportkonsult AB. TGM bedriver i huvudsak distributionstrafik i Göteborg med omnejd och VTK detsamma i Sörmland.