Policies i Hägerstens åkeri

Förtydligande avseende permission vid läkarbesök:

Enbart vid uppvisande av remiss, av företaget godkänd läkare, får den anställde vid Hägerstens Åkeri besöka sjukvårdsinrättning på arbetstid. Detta gäller dock högst vid tre tillfällen under en kalanderår.

  • Facebook
  • LinkedIn

© 2018 Hägerstens åkeri