Verksamhet

Hägerstens Åkeri AB kör för DBSchenker AB. Vi transporterar allt från varor som ska hålla exakt +10 grader till varor som ska hållas nedfrusna i –20 graders temperatur.

 

Med platskontor i Stockholm, Göteborg och Vänersborg där det finns det duktiga transportledare och förmän som ser till att vi har nära och lokal kontakt med våra kunder. Våra förare säkerställer att vi har en hög servicegrad. 

 

Vår fordonsflotta består av ett 30-tal bilar och 40 släp. Vi transporterar ca 900 ton dagligen mellan orterna Stockholm - Göteborg och Stockholm - Vänersborg.

 

Bra utrustning. Transporter av tempererade varor ställer hårda krav på bilarna och utrustningen. Ett exempel på det är att vi enligt kundernas önskemål ofta blandar kylda och frysta varor i samma fordon, samt att vi kan kombinera våra tempererade transporter med transporterna av styckegods.

4c.jpg