Vid olycka

Under vintertid händer det ofta olyckor på våra vägar. Ta det försiktigt där ute!

En dramatisk händelse på arbetsplatsen, ett rån eller en händelse i det privata livet (t.ex. skilsmässa eller anhörigs död), kan få stora konsekvenser på arbetsplatsen för både den drabbade och dennes omgivning. Därför är det viktigt att denna typ av händelse hanteras med omsorg och kunnande.

Använd alltid bälte

för din egen skull

Alla olyckor och tillbud som sker, små som stora måsterapporteras till Christopher. 
Vi måste följa Arbetsmiljölagen.

______________________________________________

Utdrag ur chaufförshandboken kapitel CH-8 

8.4 Trafikolycka

 1. Ta hand om personer i ”livsfarligt läge”

 2. Varna andra trafikanter på lämpligaste sätt

 3. Larma SOS Alarm, nödnummer 112 och meddela följande:

 • Vad som har hänt

 • Vem du är och vilken telefon du ringer ifrån

 • Var olycksplatsen är

 • Antal skadade

 • Farligt gods: Enligt transportkortet

 • Gasmoln, om detta bildats och i så fall i vilken riktning det driver.

 1. Sätt snarast ut varningstrianglar

 2. Hjälp eventuellt skadade personer

 3. Kontakta transportledningen och eller jourhavande

 4. Skriv skadeanmälan – motorfordon

 

8.5 Olycka vid terminal

Om olycka inträffar i samband med lastning, lossning eller hantering vid lagret ska följande åtgärder vidtas:

 

 1. Meddela jourhavande på åkeriet vad som inträffat, omfattningen och eventuella skador

 2. Larma Räddningstjänsten, 112, om behov finns och uppge skador, faror och typ av gaser som utgör fara. Ange behov av brandkår och/eller ambulans

 3. Ange var Du befinner Dig och vilka åtgärder som vidtagits

 4. Utrym riskområde och larma, vid behov, grannar

 5. Följ i övrigt hanteringskort för lagerhållning av gas

 6. Förbered för Räddningstjänsten och bekämpa faran tills hjälp anländer

 7. Fyll snarast i Avvikelserapport/Riskbedömning

 

Jourhavande person ska alltid meddelas vid incidenter/olyckor.

Vi mindre skador skall Du lämna uppgift till morparten om vårt företag. Kontaktperson hos HÅAB är Kenneth Nittberg. Motpartens uppgifter samt deras kontaktperson noteras. Du fyller i avvikelserapport/riskbedömning.

 

Hägerstens Åkeri AB

Fagerstagatan 50

Box 8257

163 08 Spånga

Org nr 556238-1730

 

Försäkringsbolag: Länsförsäkringar AB (ange orgnr som förskringsnummer)

 

Skadeanmälan ska alltid innehålla:

Morpartens namn

Personnummer

Adress

Telefonnummer

Motpartens registreringsnummer och försäkringsbolag

Skiss över olycksplatsen samt beskrivning av händelseförloppet