Välkommen till oss

Välkommen

till oss 

Hägerstens Åkeri bedriver fjärrtrafik för DBSchenker AB

Transport med både tradition och innovation

I mer än 40 år har Hägerstens Åkeri transporterat allt från livsmedel till isolering på Mälardalens vägar och västerut mot kusten. Välkomna till ett bolag som – tvärtemot rådande trend- vågar tänka nytt och agera långsiktigt. Tillsammans med kunder och personal arbetar vi innovativt för en ökad öppenhet som gynnar alla.


Bästa hälsningar

Peo Hinrichs

VD

 

Kvalitets- och Miljöpolicy

Hägerstens Åkeri AB bidrar till en långsiktigt utveckling av logistiklösningar genom att erbjuda och utveckla effektiva transporter med ständigt minskande miljöpåverkan.

                                          

  • Håller överenskomna tider och tillser att godsets kvalitet och kvantitet förblir oförändrat under uppdraget.

  • Följer, för verksamheten, gällande lagar och förordningar

  • Fastställer och följer upp kvalitets- och miljömål

  • Visar resultatet av vårt kvalitets- och miljöarbete

  • Utbildar alla anställda för att öka kunskaperna och medvetenheten i miljöfrågor.

  • Prioriterar miljövänliga alternativ vid investeringar med normal avvägning av kvalitet och ekonomi.

  • Erbjuder välskötta fordon och utrustning, hög servicenivå och stort kunnande.

 

Spånga den 26 mars 2017

Hägerstens Åkeri AB

Per-Olof Hinrichs

VD

 

Affärsidé

Att tillsammans med Schenker vara en miljömedveten och attraktiv arbetsgivare med hög kvalitet och god lönsamhet

 
 

© 2018 Hägerstens åkeri